Izrada informacionih sistema prema specifičnim zahtjevima

 

Mnoge poslovne djelatnosti su toliko specifične da zahtjevaju posebno prilagođene informacione sisteme. Takve su npr. tranportna djelatnost, razne vrste osiguranja, medicinske i obrazovne ustanove i slične.

Holzex Group d.o.o. je u mogućnosti ponuditi razvoj takvih informacionih sistema prema specifičnim zahtjevima klijenata.

Kroz detaljnu analizu funkcionalnih zahtjeva, kvalitetan projekat IS, te realizaciju u saradnji sa naručiocem vjerujemo da možemo odgovoriti većini savremenih zahtjeva koji se postavljaju pred takve IS.

 

Dobrodošli!

Web dizajn: Holzex Group d.o.o.