Sa našim uslugama konsaltinga, projektovanja, opremanja i održavanja do kompletnog inžinjeringa vaše proizvodne opreme!

 

Vjerujemo da je naše iskustvo i tehničko znanje u oblasti proizvodnog mašinstva i procesne opreme, te oblasti sistema upravljanja kvalitetom i organizacije proizvodnih preduzeća, dovoljno da većini domaćih preduzeća možemo ponuditi riješenja za unaprijeđenje poslovanja. Samostalno ili sa partnerima realizujemo projekte u slijedećim osnovnim oblastima:

  • Usluge mašinskog projektovanja i izrada tehničke dokumentacije po zahtjevima klijenta.
  • CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) usluge.
  • Usluge projektovanja i izrade mašina i opreme za industrijsku i individualnu upotrebu od čega izdvajamo inox opremu za vinsku industriju, industriju piva i mljekarsku industriju.
  • Usluge implementacije sistema upravljanja kvalitetom.
  • Konsultantske usluge u domenu organizovanja, planiranja i upravljanja proizvodnjom.
  • Konsultantske usluge pri nabavci mašina i opreme.
  • Konsultantske usluge u domenu tehničkih regulativa poput CE znaka, posuda pod pritiskom, tehničkim mjera zaštite na radu i sličnih. 
Web dizajn: Holzex Group d.o.o.